Museumsverter

Regionmuseet søker musumsverter på HEMMESTAD BRYGGE i Kvæfjord kommune for sommersesongen 2019. Arbeidsplan for gjeldende periode vil bli utarbeidet med fordeling av arbeidstid på den enkelte sommeransatte, og innenfor oppgitt periode. Stillingen innebærer helgearbeid. Periode: f.o.m. 26. juni - t.o.m. 11. august. Arbeidstid: Tirsdag til søndag kl. 10.30 til 17.00. Arbeidssted: Hemmestad Brygge, Kvæfjord. ...

Søknadsfrist: Løpende

Museumsverter

Trastad Samlinger søker museumsverter i forbindelse med sommersesongen 2019. Perioden vil bli delt i to, og vi søker derfor 2 Museumsverter som deler sesongen. Museumsvertene skal betjene butikk, samt ivareta våre besøkende. Andre oppgaver relatert til daglig drift må også påregnes. Periode: f.o.m. 24. juni - t.o.m. 11. august. Arbeidstid: Tirsdag til søndag kl. 11.00 til 15.00. Arbeidssted: Trastad Samlinger, Kvæfjord. ...

Søknadsfrist: Løpende

Drifts- og vedlikeholdsassistenter

Trondenes Historiske Senter søker drifts- og vedlikeholdsassistenter i forbindelse med sommersesongen 2019. Et hovedarbeidsområde er vedlikehold av kulturlandskapet på Trondenes, dog må varierende arbeidssteder i regionen påregnes. Arbeidet er allsidig og omfatter blant annet ytre og indre vedlikehold av bygg, gressklipping og spyling/renhold av uteområder m.m. Arbeidssted; Varierende arbeidssted på museets anlegg. Periode: f.o.m. 24. juni - t.o.m. 11. august. Mulig det vil være behov for å ...

Søknadsfrist: Løpende

Museumsverter og Drifts- og vedlikeholdsassistenter

Regionmuseet søker museumsverter og drifts- og vedlikeholdsassistenter i Salangen kommune for sommersesongen 2019. Arbeidssted Museumsverter; Lundbrygga, Sjøvegan. Arbeidssted Drifts- og vedlikeholdsassistenter; Varierende arbeidssted på museets anlegg i regionen. Periode: f.o.m. 24. juni - t.o.m. 11. august. Arbeidstid: mandag til fredag kl. 08.00 til 15.30. ...

Søknadsfrist: Løpende