Ull er gull

På Lundbrygga på Sjøvegan står nå utstillingen om sauen. Arkeologiske funn her i landet viser at vi hadde et godt utviklet sauehold allerede i bronsealderen, for ca. 4000 år siden. Funn fra flere steder, som Osebergskipet, Bryggen i Bergen og Gamlebyen i Oslo, viser at sauekjøtt utgjorde en viktig del av kostholdet. 

I for eksempel kvinnegraver fra vikingtiden, er det forholdsvis vanlig å finne redskaper for å bearbeide ull; som spinneutstyr, vevlodd, vevsverd, og lignende. Disse gravfunnene kan fortelle mye, både om bruk av ull og fremstilling av tekstiler.

Sauen har hatt stor betydning for folk her nord. Den skaffet oss produkter som var svært viktige i dagliglivet: Kjøtt, ull, skinn og melk. I tillegg kunne bein, horn, tarmer og sener brukes til redskaper og utstyr. I denne utstillingen hedrer vi sauen i form av bilder, tekst, gjenstander og ullprodukter. Velkommen inn!

Andre utstillinger