Med kors og sverd gjennom 1000 år

Utstillingen viser Harstadregionens lokale historie. Inngangen til utstillingen er formet som en bro. Den tar deg på magisk vis tilbake til steinalderen - det er her det begynner. Korset ser du i front, og det forteller at historien om Trondenes Kirke er essensiell. Men samtidig forstår du at historien om kirken og maktsentrumet på Trondenes begynte lenge før den tid. Utstillingen er delt inn i ulike temaer, og stien framover i historia virker stemningsskapende og mystisk. Og etterhvert som du går kommer du nærmer og nærmere vår egen tid. Fiskeriet blomstrer og tettstedet vokser gjennom medgang og motgang. Adolfkanonen og den vonde krigshistorien har også en sentral plass i utstillingen. Harstadregionen har en lang og sterk historie å fortelle. Historien forsterkes gjennom bruk av multimediashow, spesialkomponert lys, lys og lukt. Utstillingsarkitekt er Gudmundur Jonsson Arkitektkontor.

Ha en historisk dag!