Galleri for Outsider Art - Trastad Samlinger

 

Trastad Samlinger er et kunst- og kulturhistorisk museum som samler, formidler, stiller ut og forsker i et høyst aktuelt samfunnsperspektiv. Med et Outsider Art galleri hvor vi viser nasjonal og internasjonal Outsider Art/Art Brut og med en sosialhistorisk utstilling i museumsdelen hvor det presenteres en autentisk bo- og pleieavdeling for funksjonshemmede mennesker i Norge etter 1945 er vi et unikt museum som setter historien i en framtidsrettet perspektiv og hvor museets lokaliteter skal bidra til å være en levende institusjon i samfunnet. 

Den internasjonale Outsider Art samlingen er enestående i nasjonal sammenheng. Det presenteres verk fra over 30 utøvere i kunstsjangeren Art Brut/Outsider Art. Dessuten vises det en samling av kermamikkgjenstander i samme sjangeren. 

Gjennom utstillinger i inn- og utlandet ønsker vi å gjøre denne kunstart kjent og gi dem anerkjennelse.