Fjord=Ferd på Lundbrygga

På slutten av 1800-tallet var det et blomstrende handelsliv i Salangen. Særlig i forbindelse med Salangsverket, var det flere som satset på handel. Likevel var det virksomheter som dessverre måtte gi opp. En av disse var forretningsmannen Johan Falk Henriksen. Han drev stort med bl.a. jektefart på Bergen. På slutten av 1800-tallet mistet han et større parti sild og gikk konkurs. I 1884 kjøpte Hans Lund fra Trondernes konkursboet.I tillegg bygget han en den første kaia på stedet.Lundbrygga-også kalt gammelbrygga- er
den delen av bygningsmassen som museet disponerer. Den ble bygget i 1934 og er i reisverk. Tidligere sto ei eldre brygge her. Eierne av Lundbrygga, brødrene Lund, overlot brygga til Salangen Historielag i begynnelsen av 1990-tallet. Årsaken var at brygga var blitt for "gammeldags" sett i forhold til moderne arbeidsmetoder.

Historielaget gikk straks i gang med å lage utstillinger av innsamlede gjenstander fra Salangen. Her finnes flere typer nordlandsbåter så vel som de minste fiskekroker. Gjenstandsmassen er hovedsakelig av maritim karakter. I alt er ca.500 gjenstander registrert. Lundbrygga har vært åpen for publikum siden
1994 og er et svært populært museumstiltak.