Outsider Art street gallery

Sør-Troms Museum åpnet galleri i gågata i Harstad for kunstretningen Outsider Art i juni 2017.

Outsider Art skapes hele tiden, over hele verden. Oftest er den skjult, vi ser den sjelden, men den finnes. Samfunnet trenger kunnskapen om denne kunsten. Vi som publikum fortjener opplevelsene som denne kunsten byr på. Outsider Art-kunstnerne behøver sin egen stemme i vårt mangfold av kunst og kultur.
Det er nå tid for Outsider Art!

 

English

Sør-Troms Museum opened an Outsider Art gallery in Harstads city centre in June 2017. 

Outsider Art is being created all the time across the world. It is often hidden. We rarely see it, but it exists. The society needs awareness of this art. The public deserves to experience what this art has to offer. The Outsider Art artists needs their own voice in the diversity of our art and culture.

It is now time for Outsider Art!

INFO

Åpningstider:

• Torsdager: kl. 12:00-15:00
• Fredager:   kl. 12:00-16:00
• Lørdager:   kl. 12:00-15:00


Besøksadresse:

Rickard Kaarbø's gate 10, 9405 HARSTAD
Se på Gooogle Map

TIDLIGERE UTSTILLINGER

Her kan du oppleve våre tidligere utstillinger.