Trastad Samlinger

Unikt Museum og Galleri.

Trastad Samlingers Museumsavdeling

I museumsavdelingen har man bevart innredningen til en av de to bo- og pleieavdelingene i paviljong 7 på Trastad Gård slik den var da paviljongen åpnet i 1966. I den autentiske bo- og pleieavdelingen får man et innblikk i hvordan det var å leve på sentralinstitusjonen, Trastad Gård. Gjennom fotografier, hjelpemidler og andre gjenstander fra institusjonstiden fortelles det her hvordan Trastad Gård fra sin åpning i 1954 til sin begynnende nedleggelse i 1991, var med på å endre vårt syn på psykisk utviklingshemmede mennesker i Norge. Man kan her blant annet finne ut hvordan Norges første grunnskole for psykisk utviklingshemmede elever ble startet og man kan se bunaden som ble båret av en av Norges første psykisk utviklingshemmede konfirmanter.

Nord-Norges sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede, Trastad Gård, åpnet sin første paviljong, Solgården, sommeren 1954. Dette var det første offentlige tilbudet som ble gitt til psykisk utviklingshemmede mennesker i Troms, Nordland og Finnmark. Før 1954 levde mange psykisk utviklingshemmede mennesker under meget dårlige bo- og pleieforhold og selv om noen opplevde det som en vond opplevelse å komme til Trastad Gård, var institusjonen Trastad Gård allikevel starten på et bedre liv for mange.

Det var lange ventelister for å få plass på institusjonen Trastad Gård og fram til starten av 1970-tallet var institusjonen preget av hurtig utbygning og vekst. Det bodde på det meste 375 mennesker på institusjonen. Fra midten av 1970-tallet ble institusjonen gradvis nedbygd ved at det ble bygget flere mindre institusjoner I Nord-Norge. I 1991 ble Trastad Gård offisielt lagt ned og de siste fem beboerne flyttet ut i 1995. I løpet av sine 37 år utviklet institusjonen pedagogiske tilbud som skole, integrert barnehage og samt arbeidstrening, noe la grunnlaget for det pedagogiske tilbudet som gis psykiskutviklingshemmede barn i dag. 

Paviljong 7 var bygget for 46 beboere og var en av tre storpaviljonger som ble åpnet i 1966 på institusjonen Trastad Gård. Beboerne var organisert i en jente- og en gutteavdeling, der de to avdelingene hadde hvert sitt inngjerdete uteområde. I begynnelsen var det kun fire ansatte på hver avdeling, der kun to arbeidet som pleiere. Paviljong 7 ble stengt i 1984 på grunn av brann og den var den eneste av paviljongene som aldri ble ombygd. Romløsningene var derfor gammeldagse med åpen baderomsløsning og innsyn til hvert soverom gjennom glassdører og vinduer. I tillegg til dette var også lysbrytere gjemt i dørkarmene.

Info

Høst / vinter / vår:

Åpent på forespørsel booking@stmu.no // +47 77 01 83 80

 

Priser:
Voksen: 80,-
Senior/studenter: 55,-
Gruppe (min. 6 stk.): 55,-
Barn under 16 gratis

Omvisning av grupper:
1500,- for omvisning med gruppe, 1 time i ordinær arbeidstid på ukedager. Dette kommer i tillegg til inngangspenger. Pristillegg på 50% på kveldstid og helger.
Pristillegg på 800,- ved grupper over 35 personer. 

Omvisning av skoleklasser:
Videregående skole: 1500,-
Grunnskole: Gratis

Workshops for elever: Trykkeverksted
Se skole/barnehage/Den kulturelle skolesekken i venstre meny

Besøksadresse:
Oscarsvei 6, 9475 Borkenes

Kontakt oss:
Epost: booking@stmu.no
Sentralbord: +47 77 01 83 80