Trastad Samlinger

Unikt Museum og Galleri.

Trastad Samlinger - Nasjonalt Senter for Outsider Art : Museum og Galleri

Tastad Samlinger - Nasjonalt senter for Outsider Art er et kunst- og kulturhistorisk museum i Kvæfjord Kommune. Museum og galleri er i bygningen til det som tidligere var Paviljong 7 i Nord-Norges første institusjon for psykisk utviklingshemmede. Her formidles historien til den tidligere sentralinstitusjonen Trastad Gård. Museet har en kunsthistorisk avdeling med en fast utstilling i Trastad Galleri, hvor man både kan se kunst som ble laget på institusjonen og nasjonal og internasjonal Outsider Art fra i dag.  

 

English

Trastad Samlinger - National Center for Outsider Art is an art- and cultural-historical museum. It is situated in Kvæfjord municipality in what used to be pavilion 7 at the first institution for people with disabilities in Northern Norway. In addition to focusing on the history of the former central institution, Trastad Gård, the museum also has an art historical department. Trastad Gallery is a permanent exhibition that shows art that was made at the institution as well as national and international Outsider Art from today.  


2021
Åpent også utenfor åpningstid etter avtale. Kontakt vår formidler Silje Gulstad:
Open with appointment, contact information: 

  • Epost: Silje@stmu.no
  • Tlf direkte: +47 90200662
  • Sentralbord: +47 77 01 83 80
Trastad Samlinger - Nasjonalt Senter for Outsider Art

 

Trastad Samlinger – Nasjonalt Senter for Outsider Art

Siden mange år arbeider Trastad Samlinger for mangfold, inkludering og deltakelse av marginaliserte grupper i norsk kunst- og kulturliv. Den 15. desember 2020 vedtok styret i Sør-Troms Museum ved Trastad Samlinger å ta i bruk navnet Nasjonalt Senter for Outsider Art og dermed bekrefter sin mangeårige posisjon med å bryte ned barrierer og å bidra til et mangfoldig og inkluderende kunst- og kulturliv i Norge. Kunstfeltet Outsider Art er gjort kjent gjennom Trastad Samlingers mangeårige faglige museums- og utstillingsarbeid i inn – og utlandet. Den første kunstutstilling ved Trastad Samlinger ble vist for 25 år siden og dette jubileet skal feires i mai 2021 !

Troms Fylkeskommune, Kvæfjord kommune og Harstad kommune vil sammen med Sør-Troms Museum arbeide for at kompetanssenteret skal ivareta sin viktige rolle med å rette oppmerksomhet mot å inkludere samfunnsgrupper som er underrepresenterte i kulturlivet og fremme deres synlighet i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

English text: 

Trastad Collections - National Center for Outsider Art

For many years, Trastad Samlinger has been working for diversity, inclusion and participation of marginalized groups in Norwegian art and cultural life. On 15 December 2020, the board of Sør-Troms Museum at Trastad Samlinger decided to use the name National Center for Outsider Art and thus confirms its long-standing position of breaking down barriers and contributing to a diverse and inclusive art and cultural life in Norway. . The art field Outsider Art has been made known through Trastad Samlingar's many years of professional museum and exhibition work at home and abroad. The first art exhibition at Trastad Samlinger was shown 25 years ago and this anniversary will be celebrated in May 2021!

 Troms County Municipality, Kvæfjord Municipality and Harstad Municipality will work together with Sør-Troms Museum to ensure that the competence center fulfills its important role in drawing attention to including community groups that are underrepresented in cultural life and promoting their visibility in a national and international perspective.

 

 

 

 


                     

              

 

Info

Åpent etter avtale
Open by appointment

Kontakt/Contact:
formidler Silje Gulstad:
silje@stmu.no // +47 90200662

Eller booking@stmu.no

Du kan også ringe STM
sentralbord: +47 77018380

 

Priser:
Voksen: 80,-
Senior/studenter: 55,-
Gruppe (min. 6 stk.): 55,-
Barn under 16 gratis

Omvisning av grupper:
1500,- for omvisning med gruppe, 1 time i ordinær arbeidstid på ukedager. Dette kommer i tillegg til inngangspenger. Pristillegg på 50% på kveldstid og helger.
Pristillegg på 800,- ved grupper over 35 personer. 

Omvisning av skoleklasser:
Videregående skole: 1500,-
Grunnskole: Gratis

Workshops for elever: Trykkeverksted
Se skole/barnehage/Den kulturelle skolesekken i venstre meny

 

Besøksadresse:
Oscarsvei 6, 9475 Borkenes

Kontakt oss:
Epost: silje@stmu.no

Direkte: + 47 90200662 
Sentralbord STM: +47 77 01 83 80