Trastad Samlinger

Unikt Museum og Galleri.

Trastad Samlinger - Museum og Galleri

Tastad Samlinger er et kunst- og kulturhistorisk museum og befinner seg i Kvæfjord i bygningen til det som tidligere var Paviljong 7 i Nord-Norges første sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede.  I tillegg til å fokusere på  historien til den tidligere sentralinstitusjonen Trastad Gård, har museet en kunsthistorisk avdeling med en fast utstilling i Trastad Galleri, hvor man både kan se kunst som ble laget på institusjonen og nasjonal og internasjonal Outsider Art fra i dag. Itillegg til dette omfatter Trastad Samlinger også Outsider Art Street Gallery, som er et galleri i Harstad som vises midlertidige Outsider Art utstillinger til 28 juli 2018.  

 

English

Trastad Samlinger is an art- and cultural-historical museum. It is situated in Kvæfjord municipality in what used to be pavilion 7 at the first institution for people with disabilities in Northern Norway. In addition to focusing on the history of the former central institution, Trastad Gård, the museum also has an art historical department, Trastad Gallery with its permanent exhibition that shows art that was made at the institution as well as national and international Outsider Art. In addition to this, Trastad Samlinger also includes Outsider Art Street Gallery, a gallery in Harstad where temporary Outsider Art exhibitions are held until 28 july 2018.  


2018
Åpent også utenfor åpningstid etter avtale. Kontakt Åse Smith Løvås:

  • Epost: aase@stmu.no
  • Tlf direkte: +47 47977944
  • Sentralbord: +47 77 01 83 80
Prosjekt Konsept nasjonalt senter for Outrsider Art

Sør-Troms Museum er i gang med et prosjekt som skal utvikle konsept for et fremtidig nasjonalt senter for Outsider Art. Prosjektet er basert på Trastad Samlingers 20-årige arbeid med Outsider Art. Et nasjonalt senter for Outsider Art skal bidra til å løfte posisjonen til marginaliserte grupper i samfunnet, og gjøre deres kunst tilgjengelig for et allment publikum.

Prosjektet startet i mai 2017 og avsluttes i oktober 2018. Prosjektets styringsgruppe består av representanter fra Sør-Troms Museum, Kvæfjord kommune, Harstad kommune og Nordnorsk Kunstmuseum. Prosjekteier er Sør-Troms Museum. Prosjektet finansieres av Sør-Troms Museum og Troms fylkeskommune (ved regionale utviklingsmidler).


                     

              

 

Info

Vinter 2018 / 2019:

Åpent på forespørsel booking@stmu.no

Du kan også ringe oss: direkte +47 77093424 / sentralbord +47 77018380

 

NB: stengt i peroiden 20.desember t.o.m. 6 .januar

 

Priser:
Voksen: 80,-
Senior/studenter: 55,-
Gruppe (min. 6 stk.): 55,-
Barn under 16 gratis

Omvisning av grupper:
1500,- for omvisning med gruppe, 1 time i ordinær arbeidstid på ukedager. Dette kommer i tillegg til inngangspenger. Pristillegg på 50% på kveldstid og helger.
Pristillegg på 800,- ved grupper over 35 personer. 

Omvisning av skoleklasser:
Videregående skole: 1500,-
Grunnskole: Gratis

Workshops for elever: Trykkeverksted
Se skole/barnehage/Den kulturelle skolesekken i venstre meny

Besøksadresse:
Oscarsvei 6, 9475 Borkenes

Kontakt oss:
Epost: booking@stmu.no
Sentralbord: +47 77 01 83 80