Sommervikarer 2018, Drifts- og vedlikeholdsassistenter avd. Trondenes Historiske Senter

Sør-Troms Museum, Avdeling Trondenes Historiske Senter søker DRIFTS- og VEDLIKEHOLDSASSISTENTER i forbindelse med sommersesongen 2018. Som DRIFTS- og VEDLIKEHOLDSASSISTENT må du ha evnen til å jobbe selvstendig, samt interesse og motivasjon for fysisk arbeide. Arbeidet er allsidig og omfatter blant annet ytre og indre vedlikehold av bygg, gressklipping og spyling/renhold av uteområder m.m. Et hovedarbeidsområde er vedlikehold av kulturlandskapet på Trondenes. Varierende arbeidssteder ...

Søknadsfrist: 30. april 2018

Sommervikarer 2018, Museumsverter og Drifts- og vedlikeholdsassistenter avd. Regionmuseet

Sør-Troms Museum, avdeling Regionmuseet søker MUSEUMSVERTER og DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSASSISTENTER i Salangen kommune for sommersesongen 2018. Følgende sommervikariater: Museumsverter Lundbrygga Sjøvegan MUSEUMSVERTENE skal betjene butikk og turistinformasjon, samt ivareta våre besøkende. Du må ha evnen til å jobbe ...

Søknadsfrist: 30. april 2018

Sommervikarer 2018, Museumsvert Hemmestad Brygge

Sør-Troms Museum, avdeling Regionmuseet søker musumsverter på HEMMESTAD BRYGGE i Kvæfjord kommune for sommersesongen 2018. MUSEUMSVERTENE skal betjene butikk og kafè, samt ivareta våre besøkende. Du må ha evnen til å jobbe selvstendig, være serviceinnstilt og ha gode samarbeidsevner. Beherske flytende norsk muntlig og skriftlig, og ha gode språkkunnskaper i engelsk. Sør-Troms Museum er ...

Søknadsfrist: 30. april 2018

Sommvervikarer 2018, Museumsverter avd. Trastad Samlinger

Sør-Troms Museum, avdeling Trastad Samlinger søker MUSEUMSVERTER  i forbindelse med sommersesongen 2018 i perioden juli og august. Perioden vil bli delt i to slik at vi søker etter 2 Museumsverter som deler sesongen. Arbeidstid: tirsdag til søndag kl. 11.00 til 15.00. MUSEUMSVERTENE skal betjene butikk, samt ivareta våre besøkende. Du må ha evnen til å jobbe selvstendig, være serviceinnstilt og ha gode samarbeidsevner. Det må også påregnes å utføre lettere oppgaver som er ...

Søknadsfrist: 30. april 2018

Museumsformidler ved Trastad Samlinger

Ønsker du å arbeide med formidling av kunst- og kulturhistorie knyttet til Trastad Samlinger og Outsider Art? Vår avdeling Trastad Samlinger er basert på den nasjonale og internasjonale historien bak kunsten, og den spesifikke historien bak institusjonen på Trastad Gård. Samlingene våre består av kunstobjekter og historiske gjenstander og foto, og rommer mange spennende og unike fortellinger. Trastad Samlinger er et kunst- og kulturhistorisk museum. Nasjonal og internasjonal Outsider ...

Søknadsfrist: 2. mai 2018