Tilbud til skolene

Grunnskole

Histotrykk

Elevene skal gjennom et kort forarbeid på skolen, en skoletime, bli litt kjent med Trastad sin historie og hva Trastad Samlinger er. Når de kommer hit blir de ledet gjennom utstillingen ved hjelp av en quiz. Ut fra denne oppsummeres utstillingen. Meningen med dette er å vise lokal historie og å skape en refleksjon rundt tilbudet til funksjonshemmede.

En del av historien til Trastad omhandler også kunst og kunstproduksjon. Elevene blir i den sammenheng litt kjent med trykking og skal selv få prøve seg med tekstiltrykk. Nesten alt kan brukes til å trykke med, bare fantasien setter en stopper. Blader, blomster, hånd, gjenstander etc. Elevene oppfordres selv til å ta med det de har lyst til å trykke med.


Målgruppe: ungdomstrinnet
Arena: Trastad Samlinger
Varighet: 4 timer
Antall: 14 elever