Tilbud til skolene

Grunnskole

Du(kk) og meg – et dukketeater

Med utgangspunkt i Rå kunst i Trastad Samlingers galleri tilbys produksjonen Du(kk) og meg – et dukketeater. Produksjonen kan kjøres over to dager med tilrettelegging for elever med særskilte behov, eller som dagsopplegg for andre klasser.

Elever med tilretteleggingsbehov og deres medelever får uttrykke seg med både visuell kunst og teater gjennom produksjon av dukke og dukketeater. De vil også få innblikk i begrepet rå kunst og Trastad Samlingers virksomhet. Du(kk) og meg er beregnet for elever med særskilte behov og deres medelever. Produksjonen er da beregnet over to dager, der eleven med spesielle behov kommer dag 1 og resten av klassen dag 2, sammen med eleven fra dag 1. Tanken er at da har eleven med spesiell tilrettelegging et fortrinn, er trygg i situasjonen og kan bidra i gruppa med kunnskaper og ferdigheter i forhold til aktiviteten.

Skolene må selv ta kontakt med museet for å avtale tidspunkt.


Målgruppe: elever med tilretteleggingsbehov og deres medelever, 1.-7.trinn
Varighet: 1-2 skoledager
Antall elever: 25
Arena: Trastad Samlinger