Tilbud til skolene

Grunnskole

Trykkeverksted på Trastad Samlinger

Innføring i enkel trykketeknikk og grafisk kunst. På Trastad Samlinger får elevene lage sine egne linoleumstrykk og bli kjent med kunsten i galleriet og ikke minst den grafiske kunsten som er utstilt der. De vil også få et møte med begrepet Outsider art og Trastad Samlingers virksomhet. 

Tilbudet kan også bestilles av andre grupper. 


Målgruppe: 5.-10.trinn 
Antall: 12 elever på 6 arbeidsstasjoner: veksling mellom å lage skisser og skjæring/trykking. 
Varighet: 3 timer 
Arena: Trastad Samlinger