Tilbud til skolene

Grunnskole

Galleri og Rå kunst på Trastad

Det er spennende å gå på jakt!
I galleriet på Trastad Samlinger skal barna lete etter bilder og skulpturer av fugler. Etter gallerirunden og høytlesing lager elevene selv fuglebilder.

Gjennom et “fugleperspektiv” blir barna kjent med galleriet på Trastad, lærer begreper knyttet til Rå kunst og kunst generelt. Kunstverkene i galleriet skal studeres nøye og barna må selv gå på jakt for å finne det de leter etter og bruke språket til å beskrive det de finner. Etterpå skal barna selv lage bilder ut fra inntrykk fra utstillinga og høytlesing fra boka “To fugler fløy, men ikke forbi”. Det blir også tid til sansemotoriske aktiviteter.

Bare ta kontakt med museet for å bestille.

Stikkord: galleri, Rå kunst, trekkfugler, lese bok, bevegelse, lage eget bilde.
Varighet: 2 timer