Lundbrygga

Museet på Sjøvegan

Johan Falk Henriksen kom i 1864 til Sjøvegan og startet forretning. I tillegg til krambu og lagerhus etablerte han gjestgiveri, bakeri og smie. Da dampbåtene begynte å trafikkere Nord-Norge, fikk han også bevilgning som ekspeditør.

 

En smakebit av kystkultur i Salangen

Midt i sentrum av Sjøvegan ligger den staselige Lundbrygga. Brygga ble oppført i mellomkrigstida på tuftene av ei eldre brygge.

Brygga er i dag et museum hvor du kan se utstillingen ”Fjord = Ferd”, som forteller om kystkulturen i Astafjorden. Museet frister også med andre temporære utstillinger og arrangement gjennom hele året, og her finner du i tillegg både kafé, museumsbutikk og turistinformasjon. Historien til Salangsverket pryder i dag veggene i andre etasje, sammen med utstillingen "Ull er gull", hvor museet formidler viktigheten av sauehold gjennom tidene.

Vi anbefaler å kombinere turen til Lundbrygga med et besøk på «Kåre på Kaia» som ligger i museets 1.etasje - en unik kafé hvor du får følelsen av å komme til bestemors kjøkken! Ta også gjerne turen til historiske Salangen Bygdetun eller til Salangsverket, hvor du kan se rester av et jernmalmeventyr!

 

Lundbrygga

Johan Falk Henriksen kom i 1864 til Sjøvegan og startet forretning. I tillegg til krambu og lagerhus etablerte han gjestgiveri, bakeri og smie. Da dampbåtene begynte å trafikkere Nord-Norge fikk han også bevilgning som ekspeditør. Etter å ha tapt et parti sild i begynnelsen av 1880-årene, gikk Johan Falk Henriksens forretning konkurs. Hans Lund fra Harstad overtok i 1884 konkursboet og fortsatte virksomheten. Etter Hans Lunds død ble virksomheten tatt over av sønnen Johan Lund og etter hvert av sønnesønnene Alf og Hans Lund.

 

Her på Lundbrygga ble mel, salt og mange andre varer oppbevart. All lasting og lossing foregikk fra robåter. For å gjøre arbeidet enklere, oppførte Hans Lund etter noen år en trekai. På 1920- tallet ble den gamle Lundbrygga revet og dagens Lundbrygge ble oppført på tuftene av den gamle. Nå har Lundbrygga utstilling, museumsbutikk, turistinformasjon og kafé i sommersesongen, og kan åpnes for grupper utenom ordinær åpningstid ved forespørsel. Vi anbefaler også å kombinere Lundbrygga med et besøk på Salangsverket og Salangen Bygdetun, og vi skreddersyr gjerne din opplevelse.

 

På Lundbrygga i Salangen kan du se hvordan den industrielle revolusjon inntok Salangen med storm på starten av det forrige århundret. Etableringen av Salangsverket hadde sin bakgrunn i funn av jernmalm som ble gjort ved Storhaugen, 7-8 km nordøst for Salangsverket. Utskipinga tok til i 1910 etter bare tre års anleggstid. Allerede i 1912 var det imidlertid definitivt slutt på utskipinga av malm fra Salangsverket. Det finnes flere teorier på hvorfor det tok slutt – fra påstanden om at det var opprustningsindustrien i Europa som holdt liv i Salangsverket, til klimaforholdene,- vanskelige snøforhold sammen med store høydeforskjeller ga stor belastning på utstyret, og kan ha medvirket til nedtrappingen. Den mest brukte forklaringen er at malmen ikke holdt et høyt nok kvalitetsnivå, prisen sank, og det dukket opp skjerp andre steder, som for eksempel på Svalbard, med større potensial.Etableringen av Salangsverket hadde sin bakgrunn i funn av jernmalm som ble gjort ved Storhaugen, 7-8 km nordøst for Salangsverket. Utskipinga tok til i 1910 etter bare tre års anleggstid.

Allerede i 1912 var det imidlertid definitivt slutt på utskipinga av malm fra Salangsverket. Det finnes flere teorier på hvorfor det tok slutt – fra påstanden om at det var opprustningsindustrien i Europa som holdt liv i Salangsverket, til klimaforholdene,- vanskelige snøforhold sammen med store høydeforskjeller ga stor belastning på utstyret, og kan ha medvirket til nedtrappingen. Den mest brukte forklaringen er at malmen ikke holdt et høyt nok kvalitetsnivå, prisen sank, og det dukket opp skjerp andre steder, som for eksempel på Svalbard, med større potensial.

På brygga kan du ved hjelp av bilder, følge historien til denne enorme industrirevolusjonen som inntok Salangen, hvordan strømmen kom til bygda, det ble anlagt butikker og fabrikker, menneskene strømmet til anleggene, før det allerede i 1912 ble en brå slutt på eventyret. Etter en vandring i billedutstillingen anbefaler vi å ta turen ut til Salangsverket, som ligger noen kilometer nord for Lundbrygga. Dette er i dag et friluftsmuseum, som er godt skiltet, men de enorme ruinene sier sitt.

Dersom du ønsker å lese mer har Sør-Troms Museum gitt ut boka Salangsverket – Et nordnorsk industrieventyr, skrevet av Gunnar Bjørklund og illustrert av Alvin Jensvold. Boka er å få kjøpt på Lundbrygga på Sjøvegan og kan bestilles hos de fleste bokforhandlere.

Arkeologiske funn her i landet viser at vi hadde et godt utviklet sauehold allerede i bronsealderen, for ca. 4000 år siden. Funn fra flere steder, som Osebergskipet, Bryggen i Bergen og Gamlebyen i Oslo, viser at sauekjøtt utgjorde en viktig del av kostholdet.  

I for eksempel kvinnegraver fra vikingtiden, er det forholdsvis vanlig å finne redskaper for å bearbeide ull, som spinneutstyr, vevlodd, vevsverd, og lignende. Disse gravfunnene kan fortelle mye, både om bruk av ull og fremstilling av tekstiler.

I andre etasje på Lundbrygga henger utstillingen om sauen. Den har hatt enormt stor betydning for folk her nord. Den skaffet oss produkter som var svært viktige i dagliglivet: Kjøtt, ull, skinn og melk. I tillegg kunne bein, horn, tarmer og sener brukes til redskaper og utstyr. I denne utstillingen hedrer vi sauen i form av bilder, tekst, gjenstander og ullprodukter. Velkommen inn!

 

Kåre på Kaia er en retroinspirert kafe som leier lokaler hos oss. Hos får du kaffe og lunsj; salater, toast, hjembakte kanelsnurrer og Kåres STORE vaffel. De legger stor vekt på å servere kaffe med god kvalitet i mange varianter. Spis din lunsj i nostalgiske omgivelser midt mellom museet og havet. Les mer på: https://www.facebook.com/kaaremaloney/

Info

ÅPENT / BOOKING

Åpent i kontortid utenom sommersesongen

Billett kr. 40,- / barn gratis

Adresse: Sjøvegan, Salangen

Telefon: 77 01 83 80 Epost: booking@stmu.no