Magdalene Norman

Dette er det opprinnelige navneregisteret til fotosamlingen etter Magdalene Norman, som ble funnet på loftet til «Sauebrygga» i Harstad sentrum i 1985. Navn og adresse på oppdragsgiver sto på papiromslagene til de fleste glassplatenegativene, og disse opplysningene ble samlet inn og systematisert sammen med negativene.

Siden informasjonen er tatt direkte fra fotografens håndskrevne påskrifter så kan det være en del skrivefeil (eller lesefeil) her, og navnene er ofte stavet på litt eksentrisk eller gammelmodig vis. Eventuelle feil som skriver seg fra Magdalene Normans egen hånd vil IKKE bli rettet på her. Denne listen er så nær vi kan komme fotografens eget 100 år gamle arkiveringssystem, og den er dermed historisk interessant i seg selv. Ny informasjon om de avbildede personene som en ikke visste om i 1985 er heller ikke tatt med her, av samme grunn. Nye eller reviderte opplysninger er imidlertid registrert sammen med bildene på Digitalt Museum.

- Link til Digitalt Museum

Fotoår Etternavn Fornavn Adresse Sted
1911 Dahl Andenes Andøy
1911 Dahl Andenes Andøy
1911 Dahl Andenes Andøy
1911 Dahl Andenes Andøy
1911 Dahl Andenes Andøy
1911 Bjørang Andenes Andøy
1912 Colvin
1911 Sundstrøm Haugnes
1911 Sundstrøm Haugnes
1911 Sivertsen Andøy
1911 Sivertsen Andøy
1913 Sellæg
1913 Schjult
1913 Schjult
1912 Høidahl Storjord
1912 Paulsen Haukø Tysfjord
1911 Schwartz
1911 Scherffenberg
1912 Dahl Andenes Andøy
1912 Dahl Andenes Andøy
1912 Guldbrandsen Andøy
1913 Mathisen
1914 Fjeld
1913 Schjult
1913 Grytten
1914 Fenæs
1914 Fenes
1914 Fenes
1915 Dahl
1913 Dahl
1914 Fjeld
1914 Fuhr
1914 Hoaas
1914 Frotberg ? ? Andøy
1914 Fuhr
1914 Fjelddahl
1914 Fuhr
Larsen
Breivik Vik, Helgeland
Heitmattes
Heitmattes
1915 Johansen Grøtavær Harstad
1915 Johnsen
1915 Johnsen
1915 Johnsen
1914 Hansen Asbj. Selsbanesgt. Harstad
Hellevik Sandtorg Harstad
Hellevik Sandtorg Harstad
Kaldvaag Kasfjord ?
1918 Bakjord
1911 Kristiansen Hauguds ?
1914 Heidenstrøm
1911 Henriksen
1911 Henriksen
1915 Dahl
1914 Dragland
1914 Dahl
1914 Dahl
1912 Johnsen Fuskevaag Harstad
Bech Skarberg Tysfjord
1913 Breida
1913 Borkoff Andenes Andøy
1913 Broderstad
1913 Bertheussen
1913 Bertheussen
1913 Bertheussen
1915 Brutsen Storaa, Kjøpsvik Tysfjord
1915 Brutsen Storaa, Kjøpsvik Tysfjord
1913 Frelsesarméen Andøy
1912 Isaksen
1915 Grøndahl
1915 Grøntoft
1915 Engen
1914 Rickardsen
1914 Røkmo
1911 Jensen
1911 Jensen
1914 Schwer
1914 Schwer
1914 Schwer
1914 Schwer
1914 Schwer
1914 Schwer
1914 Schwer
1914 Schwer
1914 Røkenæs
1914 Saue
1912 Oxvold
1912 Nilsen
1912 Ovesen
1912 Ovesen
1912 Oxvold
1912 Oxvold
1912 Nyborg Rødsand i Senjen
1912 Nyborg Rødsand i Senjen
1912 Naurstad
1912 Næsgaard
1912 Madsen
Hendriksen
Buberg Sørvik