Magdalene Norman

Dette er det opprinnelige navneregisteret til fotosamlingen etter Magdalene Norman, som ble funnet på loftet til «Sauebrygga» i Harstad sentrum i 1985. Navn og adresse på oppdragsgiver sto på papiromslagene til de fleste glassplatenegativene, og disse opplysningene ble samlet inn og systematisert sammen med negativene.

Siden informasjonen er tatt direkte fra fotografens håndskrevne påskrifter så kan det være en del skrivefeil (eller lesefeil) her, og navnene er ofte stavet på litt eksentrisk eller gammelmodig vis. Eventuelle feil som skriver seg fra Magdalene Normans egen hånd vil IKKE bli rettet på her. Denne listen er så nær vi kan komme fotografens eget 100 år gamle arkiveringssystem, og den er dermed historisk interessant i seg selv. Ny informasjon om de avbildede personene som en ikke visste om i 1985 er heller ikke tatt med her, av samme grunn. Nye eller reviderte opplysninger er imidlertid registrert sammen med bildene på Digitalt Museum.

- Link til Digitalt Museum

Fotoår Etternavn Fornavn Adresse Sted
1914 Christiansen Edith Alteidet
1914 Christiansen frk.
1914 Christiansen Margit
1914 Christiansen Ingeborg
1914 Christiansen Benny
1913 Christiansen E.
1913 Christiansen E.
1913 Christiansen E.
1914 Christiansen Bryggeformann Andøy
1913 Coldevin fru
1913 Coldevin fru
1913 Coldevin fru
Coldig frk.
1913 Collet frk.
1912 Collet frk.
1912 Colvin
1915 Colvin fru
1915 Colvin fru
1916 Conradi Haslerud, Buch fruene
1916 Conradi Haslerud, Buch fruene
Coucheron Helga fru
1914 Daae Kapt.
1914 Daae Kapt.
1914 Daae Kapt.
1913 Daae frk
1913 Daae frk
1913 Daae frk
1913 Daae frk
1913 Daae frk
1913 Daae frk
1913 Daae frk
1913 Daae frk
1913 Daae Kapt. & Aagot
1913 Daae Kapt. & Aagot
1911 Dahl Andenes Andøy
1911 Dahl Andenes Andøy
1911 Dahl Andenes Andøy
1911 Dahl Andenes Andøy
1911 Dahl Andenes Andøy
1912 Dahl Andenes Andøy
1912 Dahl Andenes Andøy
1912 Dahl Carl Andenes Andøy
1912 Dahl Carl Andenes Andøy
1915 Dahl Politimester
1915 Dahl Hjalmar
1915 Dahl
1915 Dahl Jenny frk
1913 Dahl
Dahl Hans
1915 Dahl
1915 Dahl Erling
1915 Dahl frk.
1914 Dahl fru
1914 Dahl
1914 Dahl
1914 Dahl fru
1914 Dahl fru
1914 Dahl fru
1915 Dahl Solveig
1916 Dahl H. Nordmela i Vesterålen
1915 Dahl Erling
1915 Dahl Erling
1915 Dahl Erling
1916 Dahl H. Nordmela Andøy
1912 Dahl Sama Harstad
1912 Dahl Sama Harstad
1911 Dahl Martha Kvæfjord
1911 Dahl Jenny
Dahl Solveig, g. Jensen Harstad
Dahl Solveig, g. Jensen Harstad
1915 Dahlan Aasta
1914 Dahlberg Haldis
1913 Dahlberg frk.
1913 Dahlberg frk.
1913 Dahlberg frk.
1913 Dahlberg frk.
1913 Dahlberg frk.
1912 Dahlberg Marie, frk.
1912 Dahlberg Marie, frk.
1912 Dahlberg Marie, frk.
1916 Dahle Efrim Dverberg Andøy
1916 Dahle Efrem Dverberg Andøy
1916 Dahlheim Oskar Tromsø
1914 Dahl's pike
1914 Dahl's pike
1913 Dahlseng Karl Andøy
1914 Dalan Asta (Dahlan Aasta?)
1915 Danielsen Rudolf
1915 Danielsen Hilberg Tovik
1915 Danielsen N.
1915 Danielsen Johannes
Danielsen A.
1914 Danielsen Otilde
1914 Danielsen Ole
1914 Danielsen Kristine
1914 Danielsen Otilde
1913 Danielsen Barathea Kv
1913 Danielsen Alfred Kjøpsvik Tysfjord
1913 Danielsen Alfred Kjøpsvik Tysfjord
1914 Danielsen Beret Storjord Kvæfjord