Magdalene Norman

Dette er det opprinnelige navneregisteret til fotosamlingen etter Magdalene Norman, som ble funnet på loftet til «Sauebrygga» i Harstad sentrum i 1985. Navn og adresse på oppdragsgiver sto på papiromslagene til de fleste glassplatenegativene, og disse opplysningene ble samlet inn og systematisert sammen med negativene.

Siden informasjonen er tatt direkte fra fotografens håndskrevne påskrifter så kan det være en del skrivefeil (eller lesefeil) her, og navnene er ofte stavet på litt eksentrisk eller gammelmodig vis. Eventuelle feil som skriver seg fra Magdalene Normans egen hånd vil IKKE bli rettet på her. Denne listen er så nær vi kan komme fotografens eget 100 år gamle arkiveringssystem, og den er dermed historisk interessant i seg selv. Ny informasjon om de avbildede personene som en ikke visste om i 1985 er heller ikke tatt med her, av samme grunn. Nye eller reviderte opplysninger er imidlertid registrert sammen med bildene på Digitalt Museum.

- Link til Digitalt Museum

Fotoår Etternavn Fornavn Adresse Sted
1915 Jacobsen Inga
1915 Jacobsen Ingeborg
1915 Jacobsen Anton
1915 Jacobsen Johan Bedstebostad Harstad
1915 Jacobsen skredder
1915 Jacobsen Gudfrid
1915 Johansen Aslaug
1915 Johansen Anna
1915 Johansen Jenny
1915 Johansen Jenny
1915 Johansen Elin Viken
1915 Johansen Agnar
1915 Johansen Erikka, fru
1915 Johansen Nelly
1915 Jacobsen Anna
1915 Jacobsen Anna
1915 Jacobsen Reidun
1915 Jacobsen Reidun
1915 Jensen Marie frk. Seljestad Harstad
1915 Jensen Anethe Bolla Bjarkøy
1915 Jensen Hans Sundsvold Bjarkøy
1915 Jensen Agnar Dyrøyhavn Dyrøy
1915 Jensen Lilly
1915 Jensen Jenny
1915 Jensen Jenny
1915 Jensen Øivind
1915 Jensen Øivind
1915 Jansen Heitman Sørreisa
1915 Karlsen Kåre
1915 Karlsen Johannes
1915 Karlsen Othelie
1915 Karlsen Olufine
1915 Johansen Marie
1915 Pettersen Jenny Kalvik
1915 Pettersen Petter Botten Tysfjord
1915 Pettersen Elisabeth Strømmen, Kjøpsvik Tysfjord
1915 Pettersen Kristian Hundholmen Tysfjord
1915 Pedersen Olea Kjøpsvik Tysfjord
1915 Pedersen Parelius Sommerset Tysfjord
1915 Pedersen Jacob Sørfjord Tysfjord
1915 Rørvik Elise Kjøpsvik ?? Tysfjord ??
1915 Storjord Marthin Kjøpsvik ?? Tysfjord ??
1915 Skovold Georg Kjøpsvik ?? Tysfjord ??
1915 Storjord Johannes Kjøpsvik ?? Tysfjord ??
1915 Strømmen Nils Kjøpsvik Tysfjord
1915 Pettersen Jens Stefjorden Tysfjord
1915 Olsen Gustav Lillebotn
1915 Olsen Rickard Mandfjord, Huløyhavn
1915 Olsen Hildur Lillebotn
1915 Olsen Helga Kjøpsvik Tysfjord
1915 Olsen Thoralf Kjøpsvik Tysfjord
1915 Olsen Thoralf Kjøpsvik Tysfjord
1915 Olsen Agathe Huløyhavn
1915 Olsen Charlotte Kjøpsvik Tysfjord
1915 Olsen Aslaug Brendvik, Nordre Hammerø
1915 Olsen Egil Botten
1915 Olsen Egil Botten
1915 Olaussen Olaug Bugten, Kjøpsvik Tysfjord
1915 Pedersen Borgh. Drag
1915 Pettersen H. Nordre Hammerø Hamarøy
1915 Pedersen Karl Huløyhavn Tysfjord
1915 Pedersen Arthur Huløyhavn Tysfjord
1915 Johansen Antona
1915 Dahlan Aasta
1915 Domben Margit
1915 Dybdahl Anna
1915 Danielsen Rudolf
1915 Danielsen Hilberg Tovik
1915 Danielsen N.
1915 Danielsen Johannes
1915 Dahl Politimester
1915 Dahl Hjalmar
1915 Dahl
1915 Bjørbakke Ovidea frk.
1915 Benjaminsen Anna
1915 Benjaminsen Anna
1915 Bugge frk. Sandtorv Harstad
1915 Bugge frk. Sandtorv Harstad
1915 Breivik Julie
1915 Breivik Janna
1915 Bakkevold Peder
1915 Bakkevold Peder
1915 Bakkevold Petra
1915 Bertheussen frk.
1915 Bertheussen frk.
1915 Bertheussen Anna frk.
1915 Bertheussen Anna frk.
1915 Dahl Jenny frk
1915 Celius Hilda frk.
1915 Celius Hilda frk
1915 Demianoff Aleksander Andøy
1915 Ambul fru
1915 Børsæter Marie m/mann
1915 Andreassen Magna
1915 Andreassen Magna m/kvinne
1915 Beklund Eilef
1915 Bonjer Maskinist (to barn)
1915 Andreassen Magna
1915 Andreassen Disp. (en gutt)
1915 Andreassen Disp. (mor m/barn)