Magdalene Norman

Dette er det opprinnelige navneregisteret til fotosamlingen etter Magdalene Norman, som ble funnet på loftet til «Sauebrygga» i Harstad sentrum i 1985. Navn og adresse på oppdragsgiver sto på papiromslagene til de fleste glassplatenegativene, og disse opplysningene ble samlet inn og systematisert sammen med negativene.

Siden informasjonen er tatt direkte fra fotografens håndskrevne påskrifter så kan det være en del skrivefeil (eller lesefeil) her, og navnene er ofte stavet på litt eksentrisk eller gammelmodig vis. Eventuelle feil som skriver seg fra Magdalene Normans egen hånd vil IKKE bli rettet på her. Denne listen er så nær vi kan komme fotografens eget 100 år gamle arkiveringssystem, og den er dermed historisk interessant i seg selv. Ny informasjon om de avbildede personene som en ikke visste om i 1985 er heller ikke tatt med her, av samme grunn. Nye eller reviderte opplysninger er imidlertid registrert sammen med bildene på Digitalt Museum.

- Link til Digitalt Museum

Fotoår Etternavn Fornavn Adresse Sted
1915 Wedding Jenny
1915 Wedding Nanna
1915 Wedding Jenny
1915 Wedding Jenny
1913 Wiik maskinist
1912 Wiik maler
1911 Wiik
1911 Wiik
1911 Wiik
1911 Wiik maskinist
1911 Wiik
1916 Wiik
1913 Willumsen Kaspara Kalvik, Kjøpsvik Tysfjord
1914 Wilsgaard Hilda
1915 Winter Sverre Huløyhavn Tysfjord
1915 Winter Sverre Huløyhavn Tysfjord
1912 Wirum Dagny Storjord
1912 Wirum Dagny Storjord
1913 Wirum Olaf Kjøpsvik Tysfjord
1914 Wisted disponent fru
1914 Wisted disponent
Woie meieribestyrer Sørvik Harstad
1915 Wulff lærer
1915 Wulff lærer
1916 Wulff lærer
1914 Øien Mathilde Berg
1914 Øien Mathilde Berg
1915 Øigaard Magnus
1914 Øinæs Astrid Kvæfjord
1914 Øinæs Astrid Kvæfjord
Øsnes ? Bjarkøy
1912 Østgaard frk.
1912 Østgaard frk.
1913 Østvik Anny Andenes Andøy
1913 Østvik Anny J. Andenes Andøy
Øveraas O. Meløvær
Øveraas Anny
Øvergaard Sand i Senjen
1914 Øvergaard Clara, frk Andøy
Øvergaard Sand i Senjen
1912 Øverland fru
1912 Øverland fru
1912 Øverland fru
1912 Øverland fru
1913 Øvrengen Etel Land i Senjen