Populære emneord

Våningshus og vei på Lundenes.

BLA

Motiv:
Våningshus og vei på Lundenes.

Avbildede steder:
Norge, Troms, Harstad, Grytøy, Lundenes, Grytøyveien 308, gnr/bnr : 106/31

Historikk:
Våningshus ved bygdeveien på Lundenes på Grytøy. Adressen til huset er i dag Grytøyveien 308 (gnr. 106/31). Det er rett sør for dagens (2019) butikk på Lundenes. Anna Sofie Lundenes (1872-1951) drev landhandel i huset, og det er sannsynligvis hun som står ved gjerdet. I bakgrunnen vises gammelfjøsen på Olsrud og huset til Ole Mikal (?) på Midtli. Den kvite prikken lengst til høyre, like nedenfor veien, er sannsynligvis lykta som ble tent når man ønsket anløp av lokalbåten. Påskrift: "Nr. 107". Bildet er fra arkivet etter fotografene Jens og Bjarne Nilsen fra Bjørnerå på Grytøy. Eldstebror Jens (f. 1899) startet med å ta bilder av folket på Grytøy, men døde ung allerede i 1920. Broren Bjarne (f. 1904) videreførte deretter virksomheten.

Årstall:
1918 - 1920