Populære emneord

Befalsskolen og Divisjonsmusikken stilt opp. Storgata i bakgrunnen.

BLA

Mer informasjon på Digital Museum

Fotograf: Ukjent fotograf

Motiv:
Befalsskolen og Divisjonsmusikken stilt opp. Storgata i bakgrunnen.

Avbildede steder:
Norge, Troms, Harstad, Sentrum, Storgata Norge, Troms, Harstad, Sentrum, Hans Egedes gate, Hans Egedes gate 19 (posthus)

Historikk:
Befalsskolen og Divisjonsmusikken stilt opp på myra mellom kasernen og skolebygningen, der posthuset senere ble bygget. Storgata i bakgrunnen. Bildet er tatt den 17. januar 1939, i forbindelse med at generalmajor Fleischer inspiserte avdelingene for første gang. Lengst til venstre står befalet som bodde i garnisonen.

Årstall:
1939