Populære emneord

Æresportal satt opp i forbindelse med Rikard Kaarbøs begravelse.

BLA

Mer informasjon på Digital Museum

Fotograf: Ukjent fotograf

Motiv:
Æresportal satt opp i forbindelse med Rikard Kaarbøs begravelse.

Avbildede steder:
Norge, Troms, Harstad, Sentrum, Rikard Kaarbøs plass Norge, Troms, Harstad, Sentrum, Rikard Kaarbøs gate, Rikard Kaarbøs gate 16 (Hotel Norden)

Historikk:
Æresportal satt opp i forbindelse med Rikard Kaarbøs begravelse i mars 1901. Portalen sto på daværende Olafs plass (i dag Rikard Kaarbøs plass). Portalen har et skilt med teksten: "I din Mandoms Virke vil dit Minde leve !", over dette er en flaggstang med flagg på halv stang, bokstavene R og K, og to kors. Dette var en av to portaler, den andre sto nederst i Rikard Kaarbøs gate, se bilde TD.F-01615. Gaten fikk navnet Rikard Kaarbøs gate cirka 1910. Før dette het nedre del av den Sø-gaden (Sjøgata) og øvre del Olafs gade. Bygningen til venstre står omtrent der Harstad Sparebanks bygning står i dag, og helt til høyre huset til snekker Ole Fossum. Under portalen, med skilt på veggen, ser man huset til J. Rønnings Vognmandsforretning (i dag Rikard Kaarbøs gate 14), og bak dette Hotel Norden. Påskrift: "16 Mars 1901".

Årstall:
1901