Populære emneord

Amatørradiostasjon.

BLA

Mer informasjon på Digital Museum

Fotograf: Svenning, Arne Jørgin

Motiv:
Amatørradiostasjon.

Avbildede steder:
Norge, Troms, Harstad, Sentrum, Hålogalands gate, Hålogalands gate 21, gnr/bnr : 61/296

Historikk:
Amatørradiostasjon tilhørende Arne Svenning. Amatørradiostasjonen til Arne Jørgin Svenning (1929-2007), plassert på loftet i Hålogalands gate 21. Han hadde radioamatørlisens (”kallesignal”) LA6ME. Han var med å stifte Harstad-gruppen av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) i 1946. Han var aktiv medlem resten av livet, de siste årene som æresmedlem. På bordet ser vi bl.a. mikrofon og 2 morsenøkkler. I hyllen ser vi en tysk radiomottaker fra krigen av merke Telefunken, type E 52-b2 (Köln). Dette var etterlatt tysk utstyr som medlemmene fikk tilbud om å kjøpe fra forsvaret 1956-1957. Det høye kabinettet som står på gulvet er en av flere hjemmelagede radiosendere han bygde etter som utviklingen gikk fremover. Se også bildene STMU.F-00220-00045, STMU.F-00220-00083, STMU.F-00220-00086, STMU.F-00220-00087, STMU.F-00220-00088, STMU.F-00220-00089 og STMU.F-00220-00090.

Årstall:
1958