Populære emneord

Gorojern

BLA

Beskrivelse
Helt inntakt gorojern med mønster innvendig besående av bl.a. hjerterPlass til fem kaker. Jernet har to deler: Lokk og botn.

Historikk: