Åpen dag på Steinsland Klyngetun

Torsdag 4. juli holder vi åpent på Steinsland Klyngetun, like sør for Tjeldsundbrua, mellom klokken 1100 og 1400. Denne dagen er det mulig å få en gratis omvisning i "Aronstua", i krambua og i Regine Normann-utstillingen. Både store og små er hjertelig velkommen!

Museet på Steinsland åpnet for første gang dørene i 1993, etter at Ole R. Olsen donerte byggene til museumsdrift. Gården på Søndre Steinsland inngår som en del av et tradisjonelt klyngetun. Langs kysten av Norge var dette tidligere en vanlig tunform, men i dag er det få bevarte klyngetun igjen. Klyngetunet på søndre Steinsland i Skånland er derfor et sjeldent syn. Det består av flere våningshus og driftsbygninger, de fleste i privat eie. Museet drifter et våningshus, et fjøs og et stabbur, som i dag er innredet som ei krambu. Bak fjøset står det et delvis restaurert mellager. Dette lageret er angivelig fra 1700-tallet. Her skulle det lagres mel til trange tider.

Våningshuset, Aaronstua, ble bygd i 1840 av en som het Arne Larsen. I 1870 delte Arnes sønner huset i to; og nordre del (kammerset) ble flyttet over og bygget inn i våningshuset på nabobruket. Etter delingen fungerte Aaronstua som skolestue frem til 1910.

Fjøset ble bygget i 1922 dels av gammelt tømmer, dels i reisverk. I den gamle fjøsen finner vi en kulturhistorisk utstilling fra Skånland kommune. Her er det utstilt emner fra forskjellige tidsepoker. Høystålet ved siden av er viet til Nord-Norges første kvinnelige forfatter, Regine Normann. Hennes farfar overtok en av gårdene her på Steinsland klyngetun rundt 1810. I 1939 flyttet forfatterinnen til sin bror, Kristoffer Normann, som hadde overtatt gården her.

Stabburet ble bygget i 1939, dels av tømmer fra et gammelt stabbur, dels i reisverk. I stabburet er det i dag innredet en krambu, hvor innboet kommer fra den gamle landhandelen i Tovik, som ble drevet av Sara og Hans Martin Schjeldrup.

Museet er absolutt verd et besøk! Kombiner gjerne besøket med lunsj eller middag på Tjeldsundkroa. Det vil bli servert kaffe på museet, men dessverre ingen servering ellers.

 

arkiv

Åpen dag 1.august

Ta turen inom Sandtorg Bygdetun, i Sørvik

Rock'n Roll, USA og den kalde krigen

Bjørn Hall-Hofsø inviterer til kåseri m/ rockevideoer på Hemmestad Brygge 7.august

"En smak av middelalderen"

Et tilbud for voksne på Trondenes Historiske Senter og Middelaldergård, mandag-fredag kl. 14-15, i perioden 01.07-19.07. 

Barnepakken "Magnhild"

Et daglig tilbud på Trondenes Middelaldergård for deg mellom 8-12 år. 

TurRetur - Transport på Trastad Gård i kunst og historie

Sommerutstilling på Trastad Samlinger

Kurs i neverløyping 24. juni

Lundbrygga, Sjøvegan

Åpning av Trondenes Middelaldergård 23. juni

Vi formidler livet på en nordnorsk gård på 1200tallet. Velkommen til en levende utstilling hvor du kan lukte, ta og smake på historia! 

GEOCACHING - Vikingevent på Trondenes

Årets vikingevent går av stabelen på Trondenes lørdag 8.juni.

Workshop for unge håndtverkere på Sør-Troms Museum

Tradisjonshåndtverk for store og små. Trondenes, torsdag 6.juni.

Er kunsten for alle?

Om utenforskap, barrierer og representasjon i dagens kunstfelt. Nordic Hall 28. juni