Åpen dag på Steinsland Klyngetun

Torsdag 4. juli holder vi åpent på Steinsland Klyngetun, like sør for Tjeldsundbrua, mellom klokken 1100 og 1400. Denne dagen er det mulig å få en gratis omvisning i "Aronstua", i krambua og i Regine Normann-utstillingen. Både store og små er hjertelig velkommen!

Museet på Steinsland åpnet for første gang dørene i 1993, etter at Ole R. Olsen donerte byggene til museumsdrift. Gården på Søndre Steinsland inngår som en del av et tradisjonelt klyngetun. Langs kysten av Norge var dette tidligere en vanlig tunform, men i dag er det få bevarte klyngetun igjen. Klyngetunet på søndre Steinsland i Skånland er derfor et sjeldent syn. Det består av flere våningshus og driftsbygninger, de fleste i privat eie. Museet drifter et våningshus, et fjøs og et stabbur, som i dag er innredet som ei krambu. Bak fjøset står det et delvis restaurert mellager. Dette lageret er angivelig fra 1700-tallet. Her skulle det lagres mel til trange tider.

Våningshuset, Aaronstua, ble bygd i 1840 av en som het Arne Larsen. I 1870 delte Arnes sønner huset i to; og nordre del (kammerset) ble flyttet over og bygget inn i våningshuset på nabobruket. Etter delingen fungerte Aaronstua som skolestue frem til 1910.

Fjøset ble bygget i 1922 dels av gammelt tømmer, dels i reisverk. I den gamle fjøsen finner vi en kulturhistorisk utstilling fra Skånland kommune. Her er det utstilt emner fra forskjellige tidsepoker. Høystålet ved siden av er viet til Nord-Norges første kvinnelige forfatter, Regine Normann. Hennes farfar overtok en av gårdene her på Steinsland klyngetun rundt 1810. I 1939 flyttet forfatterinnen til sin bror, Kristoffer Normann, som hadde overtatt gården her.

Stabburet ble bygget i 1939, dels av tømmer fra et gammelt stabbur, dels i reisverk. I stabburet er det i dag innredet en krambu, hvor innboet kommer fra den gamle landhandelen i Tovik, som ble drevet av Sara og Hans Martin Schjeldrup.

Museet er absolutt verd et besøk! Kombiner gjerne besøket med lunsj eller middag på Tjeldsundkroa. Det vil bli servert kaffe på museet, men dessverre ingen servering ellers.

 

arkiv

Alta-aksjonen formidlet i kunsten. Velkommen til omvisning.

Ellos eatnu / La elva leve / Let the river flow er en kunstutstilling laget av kremen av samiske kunstnere de siste 50 år, med et tydelig politisk budskap fra en stor og historisk folkeaksjon. Bli med på omvisning med formidler Mona Høydahl 24. februar og 28. februar. 

Ellos eatnu/La elva leve/Let the River Flow

Utstillingen vises på Trondenes Historiske Senter t.o.m. 1.mars. 

Sápmi på Trastad Gård - En samisk verden på institusjonen

Utstillingen står til 4.september

Samefolkets dag 6. februar

Feiring av samefolkets dag på Trondenes Historiske Senter

Káffe ja diehttu / Kaffeslaberas, 13.februar

"Ingen fortalte nokka". En samtale om markasamisk kvinneliv på Trondenes Historiske Senter.

Fra Laugen til fjorden 16.februar

En spekulativ vandring i landskapsvern og lokalhistorie på Trondenes

Káffe ja diehttu / Foredrag rundt bålet, 19.februar

Hør om det spirituelle Sápmi. Et foredrag rundt bålet i årestua på Trondenes Historiske Senter

Káffe ja diehttu / Kaffe & Kunnskap 20.februar

"Altaaksjonen fra et Sør-Troms perspektiv". En dialogsamtale på Trondenes Historiske Senter

Káffe ja diehttu / Kaffe & Kunnskap 27.februar

«Det samiske Harstad», foredrag ved Kjell Erland Pedersen.

Garving og farging av fiskeskinn

Workshop 17.-19. januar på Harstad Folkehøgskole. KURSET ER FULLTEGNET