Tore Hunds Rike

Samisk tilstedeværelse, historisk anerkjennelse og mobilisering gjennom 1000 år. 

PROGRAM

Trondenes Historiske Senter, torsdag 9. mai

 

18:00, Velkommen

Kjersti Myrnes Balto, daglig leder, Várdobáiki

Maria Serafia Fjellstad, varaordfører, Harstad kommune

Sabrina van der Ley, direktør, Sør-Troms museum

Lars Børge Myklevold, seniorrådgiver, Sametinget

18:15, Samene i viktingtida – en maktfaktor i det norrøne Norge

Steinar Pedersen, historiker, dr. philos

19:00, Spørsmål

19:15, Kaffepause

19:30, Samisk tilstedeværelse i middelalderen i Sør-Troms og Ofoten

Oddmund Andersen, seniorforsker, dr. art,

Árran lulesamisk senter

20:00, Historisk anerkjennelse og tidlig samisk mobilisering

Else Grete Broderstad, professor, dr. polit,

Senter for samiske studier, UiT

 

På vei mot «Nasjonaljubileet 2030 - NORGE I TUSEN ÅR» i samarbeid med:

Arrangør: Várdobáiki, Sør-Troms Museum, Harstad Kommune, Troms Fylkeskommune og Sámediggi, Sametinget

arkiv

Alta-aksjonen formidlet i kunsten. Velkommen til omvisning.

Ellos eatnu / La elva leve / Let the river flow er en kunstutstilling laget av kremen av samiske kunstnere de siste 50 år, med et tydelig politisk budskap fra en stor og historisk folkeaksjon. Bli med på omvisning med formidler Mona Høydahl 24. februar og 28. februar. 

Ellos eatnu/La elva leve/Let the River Flow

Utstillingen vises på Trondenes Historiske Senter t.o.m. 1.mars. 

Sápmi på Trastad Gård - En samisk verden på institusjonen

Utstillingen står til 4.september

Samefolkets dag 6. februar

Feiring av samefolkets dag på Trondenes Historiske Senter

Káffe ja diehttu / Kaffeslaberas, 13.februar

"Ingen fortalte nokka". En samtale om markasamisk kvinneliv på Trondenes Historiske Senter.

Fra Laugen til fjorden 16.februar

En spekulativ vandring i landskapsvern og lokalhistorie på Trondenes

Káffe ja diehttu / Foredrag rundt bålet, 19.februar

Hør om det spirituelle Sápmi. Et foredrag rundt bålet i årestua på Trondenes Historiske Senter

Káffe ja diehttu / Kaffe & Kunnskap 20.februar

"Altaaksjonen fra et Sør-Troms perspektiv". En dialogsamtale på Trondenes Historiske Senter

Káffe ja diehttu / Kaffe & Kunnskap 27.februar

«Det samiske Harstad», foredrag ved Kjell Erland Pedersen.

Garving og farging av fiskeskinn

Workshop 17.-19. januar på Harstad Folkehøgskole. KURSET ER FULLTEGNET