Tore Hunds Rike

Samisk tilstedeværelse, historisk anerkjennelse og mobilisering gjennom 1000 år. 

PROGRAM

Trondenes Historiske Senter, torsdag 9. mai

 

18:00, Velkommen

Kjersti Myrnes Balto, daglig leder, Várdobáiki

Maria Serafia Fjellstad, varaordfører, Harstad kommune

Sabrina van der Ley, direktør, Sør-Troms museum

Lars Børge Myklevold, seniorrådgiver, Sametinget

18:15, Samene i viktingtida – en maktfaktor i det norrøne Norge

Steinar Pedersen, historiker, dr. philos

19:00, Spørsmål

19:15, Kaffepause

19:30, Samisk tilstedeværelse i middelalderen i Sør-Troms og Ofoten

Oddmund Andersen, seniorforsker, dr. art,

Árran lulesamisk senter

20:00, Historisk anerkjennelse og tidlig samisk mobilisering

Else Grete Broderstad, professor, dr. polit,

Senter for samiske studier, UiT

 

På vei mot «Nasjonaljubileet 2030 - NORGE I TUSEN ÅR» i samarbeid med:

Arrangør: Várdobáiki, Sør-Troms Museum, Harstad Kommune, Troms Fylkeskommune og Sámediggi, Sametinget

arkiv

Kaffe & Kunnskap 23.april

Tirsdag 23.april inviterer vi til foredrag om tusenkunstneren Torvald Kildal Moseid på Trondenes Historiske Senter.

Kaffe & Kunnskap 28.mars

Professor Baard Hermann Borge holder foredrag om rettsoppgjøret i 1945 og årene etter.

Forelsket og foraktet - norske jenter og tyske soldater

En del av vår krigshistorie, ofte svært lite omtalt, vises på Trondenes Historiske Senter fra 17.mars. 

Kaffe & Kunnskap 14.mars

Prof. em. Reidar Bertelsen holder foredraget "Levesett og livsvilkår for folk flest i Trondenes -bygda i høgmiddelalderen". Denne gangen er foredraget på Harstad Folkehøgskole.

Utstillingsplan 2019 - Trastad Samlinger

Vi ser alltid fremover! Det gir oss stor glede å presentere vårt utstillingsprogram for 2019! 

Vi er fulle av entusiasme, energi og ideer for å gjøre Trastad Samlinger enda mer en kulturell partner i regionen og et populært reisemål på Norges kulturelle kart. Vi ser frem til ditt besøk - og til mange stimulerende og givende møter hos Trastad Samlinger og andre utstillinger vi deltar i.

Kaffe & Kunnskap 28.februar

Torsdag 28.februar inviterer vi til foredrag om overvintringsfangst på Svalbard.

 

Kaffe & Kunnskap 18.februar

Mandag 18. februar inviterer vi til foredrag om etniske forhold i middelalderen/vikingtiden. NB: merk nytt tidspunkt

Fototreff 2019

En ny serie fototreff starter 28.februar på Trondenes Historiske Senter, 28/2 - 4/4 2019.

Mennesket i Naturen – Samisk Outsider Art

I anledning samisk uke 2019 viser Sør-Troms Museum/Trastad Samlinger, i samarbeid med Kvæfjord Kommune, utstillingen Mennesket i Naturen – Samisk Outsider Art. Utstillingen står til 5. mars. 

Koftetradisjoner i Sør-Troms / Following Arctic Fashion

Sami Vahkku Hárstták ja Giehtavuona 2019 / Samisk uke Harstad og Kvæfjord 2019. Utstillingene «Koftetradisjoner i Sør-Troms/ Gákteárbevierut Lulli Romssas» og «Following Arctic Fashion» står til 3.mars.