Trastad Samlinger

Nasjonalt senter for Outsider Art

I mange år har Trastad Samlinger arbeidet for mangfold, inkludering og deltakelse av marginaliserte grupper i norsk kunst- og kulturliv. Den 15. desember 2020 vedtok styret i Sør-Troms Museum at Trastad Samlinger tar i bruk navnet Nasjonalt senter for Outsider Art og dermed bekrefter sin mangeårige posisjon med å bryte ned barrierer og å bidra til et mangfoldig og inkluderende kunst- og kulturliv i Norge. Kunstfeltet Outsider Art er gjort kjent gjennom Trastad Samlingers faglige museums- og utstillingsarbeid i inn – og utland. Den første kunstutstillingen ved Trastad Samlinger ble vist for 25 år siden og dette jubileet skal feires i mai 2021! 

Troms Fylkeskommune, Kvæfjord kommune og Harstad kommune vil sammen med Sør-Troms Museum arbeide for at kompetansesenteret skal ivareta sin viktige rolle fremover med nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

 

Nyhetsarkiv

Nye koronatiltak

Slik påvirkes Trondenes Historiske Senter av kommunens koronatiltak.

Vil du bli vår nye skipper?

Vi har ledig stilling som skipper på "Anna Rogde"

Skonnerten "Anna Rogde" er klar for vinteropplag.

Stor dugnad for "ho Anna". 

Ferdigrestaurert

Etter tilskudd fra Sametinget har vi de siste månedene restaurert Gorsasgammen i Salangen. 

Kake take-away

Nytt tilbud på Trondenes Historiske Senter

Velkommen til et trygt museum

Trondenes Historiske Senter er åpen hver dag, men arrangement t.o.m. 22.11 avlyses for å begrense unødvendig samling av mennesker. 

Trondenesdagene 2020

Og så var Trondenesdagene plutselig og litt for tidlig over, MEN vi klarte å ha festival i 7 dager!

«Anna Rogde» på verksted i Lofoten

Skonnerten ankom Lofoten forrige onsdag med seks unge mannskaper fra ungdomsprosjektet "Ungt Blod" om bord. 

Kunst fra Trastad Samlinger i Finland

De siste årene har vi samarbeidet med våre finske kolleger innen Outsider Art feltet og kunsten vises flere steder i høst.

Restaurering

Sametinget har gitt tilskudd til restaurering av Gorsasgammen i Salangen.