Restaurering

Sametinget har gitt tilskudd til restaurering av Gorsasgammen i Salangen.

Sør-Troms Museum har systematisk bygd kompetanse innenfor tradisjonshandverk og har hatt flere store restaureringsprosjekter på museets fredede bygningsmasse de siste ti årene. 

Etter tilskudd fra Sametinget holder vi nå på å restaurere Gorsasgammen i Salangen. Gammen er godt kjent blant befolkningen og fremstår i folks bevissthet med klar referanse til samisk byggeskikk. Den er en kroksperregamme med en tilført liten laftekonstruksjon med vindu. Bygget var tekket med knasteplast, never og torv. Plasten er nå fjernet og taket tekkes på nytt med never og torv. Bygget eies av et privat sameie der Oddvar Åmo er majoritetseier. Det blir så bra!

Nyhetsarkiv

Nye koronatiltak

Slik påvirkes Trondenes Historiske Senter av kommunens koronatiltak.

Vil du bli vår nye skipper?

Vi har ledig stilling som skipper på "Anna Rogde"

Trastad Samlinger

Nasjonalt senter for Outsider Art

Skonnerten "Anna Rogde" er klar for vinteropplag.

Stor dugnad for "ho Anna". 

Ferdigrestaurert

Etter tilskudd fra Sametinget har vi de siste månedene restaurert Gorsasgammen i Salangen. 

Kake take-away

Nytt tilbud på Trondenes Historiske Senter

Velkommen til et trygt museum

Trondenes Historiske Senter er åpen hver dag, men arrangement t.o.m. 22.11 avlyses for å begrense unødvendig samling av mennesker. 

Trondenesdagene 2020

Og så var Trondenesdagene plutselig og litt for tidlig over, MEN vi klarte å ha festival i 7 dager!

«Anna Rogde» på verksted i Lofoten

Skonnerten ankom Lofoten forrige onsdag med seks unge mannskaper fra ungdomsprosjektet "Ungt Blod" om bord. 

Kunst fra Trastad Samlinger i Finland

De siste årene har vi samarbeidet med våre finske kolleger innen Outsider Art feltet og kunsten vises flere steder i høst.