Utstilling i Oslo:

Sjelens ornamenter: ornamentale tegninger i norsk Outsider Art

Utstilling 8. november til 1. desember ved Kunstnernes Hus i Oslo

Her presenteres verk fra åtte kunstnere fra Trastad Samlingers Outsider Art- kunstnsamling, samt et utvalg historiske pasienttegninger fra Dikemark Museum i Asker.

Arbeidene belyser ulike og aktuelle posisjoner av ornamentale uttrykk i norsk Outsider Art og gir en unik innsikt i bredden og vitaliteten av denne sjangeren. Til sammen utforsker arbeidene fire framtoninger av det ornamentale i begrepene: natur, arkitektur, kalligrafi og geometri.

Sjangeren Outsider Art betegner originale kunstneriske verk som skapes ut fra en spesiell livssituasjon; blant annet psykisk sykdom og utviklingshemning. Denne situasjon generer hos noen begavede en sterk trang til visuelle uttrykk, og det ornamentale spiller en viktig rolle. Ornamentet som visuell metafor, som projeksjonsflate for det indre, blir synlig med gjennomgående formbevegelser som inntar billedflaten med en ekspansiv kraft.

Tegning er et medium som ofte brukes av Outsider Art-utøvere: blyant, filtpenn, kulepenn og et enkelt stykke papir er lett tilgjengelig og gjør nytten i øyeblikkets skapertrang. Ornamenter har, gjennom historien, heller aldri mistet sin aktualitet. Fra Goethe, Riegl og Worringer til Adolf Loos ble ornamentet diskutert estetisk og etisk og var ofte et tegn på forandringer i samfunnet. Mens Kant deklarerte ornamentets abstrakte formålsfrihet, genererer industrialiseringens masseproduksjon en ornament-overflod og formtomhet. Art and Craft bevegelsen ønsket derimot et gesamtkunstwerk, hvor kunst, arbeid og liv er en enhet og som utformer seg i ornamentets arabesk.

Utstillingen er kuratert av Simone Ritter ved Trastad Samlinger/Sør-Troms Museum og er del av Tegnetriennalens utvidede program Før og etter streken. Dette programmet åpner opp for større refleksjon rundt tegning som allmennmenneskelig uttrykksform og som verktøy for å forstå verden og oss selv.

Kunstnere: Herleik Kristiansen, Torstein Nilsen, Ann-Mari Erichsen, Geir Wallem, Oda Lundberg, Audgunn Vilhelmsen, Kris-Stian Klausen, Johan Hansen

(Kunstverk: Ann- Mari Erichsen) 

 

"Ornaments of the soul: ornamental drawings in norwegian Outsider Art"

 The exhibition will display more than 40 selected works from the Trastad Samlinger Outsider Art collection and will be the first guest in the 2019 Drawing Triennial at Kunstnernes Hus in Oslo.  

In addition to presenting works by eight artists included in the Trastad Samlinger Outsider Art collection, the exhibition will also feature a selection of historical patient drawings from the Dikemark Museum in Asker.

These works highlight a range of different and current positions of ornamental expression in Norwegian Outsider Art and provide a unique insight into the breadth and vitality of this genre. Together, the works explore four notions of the ornamental in the terms nature, architecture, calligraphy and geometry.

Drawing is a medium that is often used by practitioners of Outsider Art: pencils, felt-tip pens, biros and a sheet of paper are easily accessible and make use of the creative urge in the moment. Throughout history, ornaments have never ceased to lose their topicality. From Goethe, Riegl and Worringer to Adolf Loos, the ornament was discussed aesthetically and ethically, and was often a sign of societal change. While Kant declare the ornament to be an abstract concept free from purpose, the mass production brought about by industrialisation generates an overflow of ornaments and dullness. On the other hand, the Arts and Crafts movement sought to establish a Gesamtkunstwerk, where art, work and life were united and took shape in the arabesque of the ornament.

The exhibition is open from November 9. until December 1. Tuesday-Sunday. Information about tickets: https://kunstnerneshus.no/en/visit 

Nyhetsarkiv

Ungt blod for gammel dame

Ungdomsprosjekt for Anna Rogde

Ledige stillinger, Salangen

Vi søker museumsverter og Drift- og vedlikeholdsassistenter til Lundbrygga. 

Ledige stillinger, Kvæfjord

Vi søker museumsverter til Hemmestad Brygge

Vårrengjøring på Hemmestad Brygge

Det er fortsatt mye snø ute, men innendørs er våren i rute. 

Digitale museumsbesøk

Sør-Troms Museum lager flere korte videosnutter fra våre utstillinger, slik at vi kan gjøre det vi liker best - nemlig å formidle vår lokale historie.  

På slippen

Skonnerten "Anna Rogde" anno 1868 har sitt årlige slippsett. 

Ta en tur på museet - fra sofakroken din (5)

Hvorfor var det 3 bjørner i Folkeparken?

Ta en tur på museet - fra sofakroken din (4)

Disse hønene er laget av Herleik Kristiansen og er klare for hjemmepåske på Trastad Samlinger. 

Ta en tur på museet - fra sofakroken din (3)

Magdalene Norman - unik søkbar fotosamling på nett.

Fra Køyeklær til smittevernantrekk

Skonnerten kom til nytte for helsevesenet.