Drømmestart

Trondenes Historiske Senter har hatt en drømmestart etter at middelaldergården ble åpnet 23.juni. 

 

23.juni 2019 åpnet porten til Trondenes Middelaldergård, som ligger på Trondenes Historiske Senter. Gården illustrerer en vanlig fiskebondegård på 1200-tallet - ikke så stor, men heller ikke så liten. Gjennom rollespill og drama formidles norsk og lokal middelalderhistorie. Et levende museum og en ny attraksjon på Trondenes kan fortelle om et godt besøkstall, større andel yngre besøkende og større interesse fra utenlandske turoperatører.

 

Gledelige besøkstall

Kulturminister Trine Skei Grande åpnet portene 23.juni, og siden da har portene vært i stadig bevegelse. Ingen forteller deg «slik bodde man», eller «slik laget man mat». Derimot kan du få høre «Jeg koker einelåg, for husfrua vil at vi skal vaske i ettermiddag» eller «her sover jeg». De du møter på gården er i roller, og året er 1221. Husfrua, drengen, odelsgutten og tjenestejenta er de du oftest ser i sommer. De er som regel i gang med daglige gjøremål, som f.eks. å kløyve ved, kverne bygg eller reparere klær. I løpet av de 14 første dagene etter åpningen har gården hatt besøk av hele 3041 betalende besøkende. Til sammenligning har Trondenes Historiske Senter hatt et ganske stabilt besøkstall på 27.000-30.000 på årsbasis de siste årene. Hurtigruta har allerede tatt middelaldergården inn i sitt program. Ut fra forespørsler og bookinger ser vi at interessen også fra andre turoperatører øker og dermed vitner om Trondenes som reiselivsprodukt er blitt mer attraktivt.

 

Barnas museum

Trondenes Historiske Senter har hatt en særdeles god økning i besøkstall sett i forhold til samme tidsperiode i fjor, men det er en særlig markant økning blant de under 16 år. Dyrelivet, med gris, høns og hest, er nok med på å lokke mange unge til gården. I tillegg tilbys daglige arrangement for de mellom 8 og 12 år, hvor de kan kle seg ut, se mating av dyrene, høre historier og ikke minst arbeide i lær og tre og ta med seg det de lager hjem.

 

Nyhetsarkiv

Fra Laugen til fjorden 16.februar

En spekulativ vandring i landskapsvern og lokalhistorie på Trondenes

Åpner samiske kunstutstillinger

Sametingspresidenten Aili Keskitalo står for åpningen av kunstutstillingene på Trondenes Historiske Senter og Trastad Samlinger 2.februar. 

Samisk Måned

Den største markeringen av samefolkets dag i Troms strekker seg over en hel måned og finner sted i Harstadregionen. Se hele programmet!

Årskort

Ett år med gård! Gi en opplevelse på Trondenes Middelaldergård til jul!

Frivilliglunsj

Kafeen på Trondenes Historiske Senter holdes stengt 6/12, når vi feirer museumsåret 2019 med våre frivillige!

Harstad på 50-tallet i bilder

Trondenes Historiske Senter utvider den permanente utstillingen med foto fra Harstad på 50-tallet, tatt av Johan Kristiansen. 

Utstilling i Oslo:

Sjelens ornamenter: ornamentale tegninger i norsk Outsider Art

Outsider Art Fair Paris 2019

Denne helgen var Trastad samlinger på Outsider Art Fair i Paris

Sør-Troms Museum på filmfestival

Denne uken har Sør-Troms Museum bidradd til filmfestivalen AMIFF i Harstad.

Barnas Middelaldergård - "Juniorklubben"

Et nytt tilbud ved Trondenes Historiske Senter for deg mellom 9-11 år!