To dekkskadetter er ansatt!

Nok en milepæl for skonnerten "Anna Rogde"

I anledning Harstad kommunes økte tilskudd til skonnerten i en 3-års periode, har Sør-Troms Museum ansatt skipper i fulltidsstilling i tilsvarende tid. Dette har gitt oss mange nye muligheter til å både være mer tilgjengelig for kunder, men også en mulighet til å bidra med positive tiltak til samfunnet. 

I samråd med vår skipper, så vi potensiale hos «Anna Rogde» til å bidra som opplæringsfartøy. Så vi utlyste to ledige stillinger som dekks-kadetter på «Anna Rogde», og fikk inn flere gode søkere. Vi ansatte Kåre Karlsen og Magne Bølgen som skal få fartstid til å bli styrmenn og videre til å bli kystskippere med D5 sertifikater. Begge har bestått kystskipper- eksamen ved Senja Videregående skole på Gibostad.

Fartøyvernet i Norge har en ganske stor flåte, og sliter med å få tak i kvalifiserte skippere ti fartøyene sine. Disse jobbene vil våre kadetter være kvalifiserte til å ta. Det er dessuten helt unikt å få skippere som behersker kunsten å seile og forstår antikvariske prinsipper, så de tror vi blir ettertraktet.

Kadettene skal igjennom et opplæringsprogram i både i praksis om bord fartøyet, men også i teori på data gjennom Webcadet.  Her ligger opplæringsprogrammet på 1841,4 timer. Sør-Troms Museum har en rederiansvarlig og opplæringsansvarlig, mens vi leier inn ekstern assessor, som skal godkjenne opplæringen. 

Når opplæringstiden deres er gjennomført, vil vi i samråd med assessor avgjøre om skonnerten også har potensiale til å gi Nautikk studenter opplæring og fartstid. Vi har allerede vært i dialog med UIT Norges arktiske universitets, som sier at de er interessert i å inngå en avtale om samarbeid, dersom et slikt tilbud blir aktuelt.

Parallelt med at kadettene får sin fartstid og opplæring, får «Anna Rogde» noen ekstra hender til både vedlikehold og som mannskap. Dette vil gjøre driften i år, mer forutsigbart og vi vil bedre kunne imøtekomme forespørsler fra kunder, og være på tilbudssiden overfor skoleklasser for å gi de en opplevelse utenfor klasserommet.

 

Nyhetsarkiv

Nautikk studenter

Sør-Troms Museum inngår nå en samarbeidsavtale med UIT Norges arktiske universitet om opplæring av nautikk studenter om bord «Anna Rogde».

Tradisjonshåndverk

KJENNER DU EN UNG HÅNDVERKER som ønsker mer erfaring og kunnskap?

Foredrag på hjul

Mange har blitt kjent med Regine Normann i vinter, utenfor museets vegger.

Åpning av Trastad Samlingers første samiske utstilling

Utstillingen «Mennesket i Naturen – Samisk Outsider Art» åpnet på samefolkets dag.

Broderstad-kofta / Dievdogákti ja vuoddagat Skáiddis Skániin

Kofta forteller hvem du er og hvor du kommer fra. / Gákti muitala guhtes don leat ja goas boađát.

Trastad Samlinger i Tyskland

Trastad Samlinger holdt foredrag om samlingen sin hos den renommerte Prinzhorn-Sammlung i Heidelberg. 

Krafse-Gunvor fikk kjole

273 dugnadstimer og 55 meter ull på rull ble til flotte middelalderdrakter!

Tilkallingsverter søkes

Vil du også starte arbeidsdagen som museumsvert med denne utsikten? 

Hederspris

"Anna Rogde" fikk hedersprisen årets fartøy 2018

En minnerik bursdagsfeiring

150-åringen fikk en minnerik fødselsdag 20. august, og vil takke alle involverte.