Stilling ledig

Sør-Troms Museum har ledig stilling som direktør

 

DIREKTØR

Vi søker en samfunnsengasjert, visjonær og samlende leder som ønsker å bidra til å videreutvikle museet som en viktig museumsfaglig institusjon i regionen. Du har god innsikt i og et stort hjerte for museets samfunnsmessige rolle, og kan vise til kulturhistorisk utdanning og relevant ledererfaring. Du evner å kombinere besluttsomhet og gjennomføringsevne med involvering og gode prosesser. Med et strategisk blikk og god struktur ser du helheten i et mangfold av oppgaver, og er en lagbygger som motiverer og inspirerer organisasjonen til å nå felles mål.

Sentrale arbeidsoppgaver- og områder vil være;

 • Overordnet ansvar for å lede og utvikle virksomheten videre
 • Videreutvikle vårt lederteam i å drive helthetlig strategisk styring og utvikle forretningsmessige muligheter, i tett samspill med ansatte, tillitsvalgte og andre aktører
 • Tilrettelegge for effektiv drift og utvikling av stiftelsen
 • Sørge for at virksomheten til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene
 • Tett og nært samarbeid med styret, deltakelse i aktuelle og relevante fora, arbeidsgrupper og prosjekter  
 • Styrke lokalt engasjement i regionen gjennom å tilrettelegge for godt samarbeid med og mellom de unike museumsenhetene
 • Være virksomhetens ansikt utad i forhold til media, lokale, regionale og sentrale myndigheter

Vi ønsker å komme i kontakt med kandidater med følgende bakgrunn og kvalifikasjoner:

 • Høyere kulturhistorisk utdanning og relevant museums- og/eller kulturfaglig erfaring
 • Relevant ledererfaring
 • Liker å jobbe i en kompleks organisasjon med mange ulike krav og aktører – og med stor offentlig interesse rettet mot seg
 • Er utviklingsorientert og har god samhandlingskompetanse og vet hvordan en kan bygge en felles kultur der ulike fagprofesjoner opptrer enhetlig og brukerrettet
 • Strategisk kompetanse med evne til å se helheten i et mangfold av oppgaver, samtidig jobbe planmessig iht styringsdokumenter og stillingsinstruks
 • Gode relasjonelle egenskaper – internt og eksternt
 • Målrettet, tydelig og med god forretningsmessig forståelse
 • Må trives med utadrettet virksomhet og være synlig i organisasjonen
 • Relevant erfaring kan veie opp for krav om formell utdanning 

Stillingen har et åremål på seks år som kan fornyes for ytterligere èn periode. Det må påregnes en del reisevirksomhet og varierende arbeidstid.

Arbeidssted: p.t. Trondenesveien 122, Harstad

Sør-Troms Museum tilbyr lønn etter vurdering av kvalifikasjoner. Museet har gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP, fleksibel arbeidstid og med muligheter for kompetanseutvikling.

Vil du ta del i den spennende utviklingen museet nå står overfor, hører vi gjerne ifra deg. For ytterligere informasjon kan du kontakte Sør-Troms Museum ved styreleder Kjetil Bjørkelund, tlf. 916 17 390, eller våre rådgivere i Headvisor, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680/ Lars Jakob Arnøy, tlf, 907 69 045.

Fullstendig info, samt link til søknad finner du her
Søknadsfrist; 15. april 2018. 

 

Nyhetsarkiv

Bokslipp

DEN SORTE HUNDEN, ny bok med nordnorske sagn av Sonja Westrheim på Sør-Troms Museum og Alvin Jensvold

Nominert til Årets Museum 2018

Kreative arbeidsprosesser, inkludering og nytenkning er blant ordene juryen bruker i beskrivelsen om Sør-Troms Museum. 

Ny skipper ombord

Verdens eldste skonnert har ansatt ny skipper. 

Follow the Vikings

Som partner i stort EUprosjekt besøkes Harstad av et nyskapende vikingshow lørdag 22. september 2018! 

150 år

Vi feirer bursdagen til verdens eldste seilende skonnert!

Museumsdirektøren tar farvel

Ole J. Furset tar sin siste guiding på Trondenes, før han går løs på nye utfordringer i Kulturrådet

Sør-Troms Museum som læringsarena

Snart søknadsfrist for 4-årig bachelorstudie i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern. 

Trastad Samlinger reiser på turnè

Vår formidler reiser denne uken på turnè med Den Kulturelle Skolesekken.

 

"Anna Rogde" søker skipper / Maritimt ansvarlig

100% midlertidig stilling i et 3-årig engasjement med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist 31.01.2018

Et kraftig løft for Anna Rogde!

Harstad kommune har vedtatt å øke tilskuddet til skonnerten Anna Rogde med 1 million kroner årlig i tre år framover.