Kunstner søkes!

Vi vil gjenoppdage våre gjenstander gjennom den kunstneriske prosessen. Profesjonelle kunstnere, Outsider Art kunstnere og kunststudenter kan søke. 

ÅPEN INVITASJON 

Museet inviterer kunstnere til en oppdagelsesreise i vårt gjenstandsmagasin på Stangnes/Harstad. 

Kort om samlingen

Sammensetningen av gjenstandene bærer preg av at de er en såkalt bysamling. Museet har sett det som sin oppgave å dokumentere byens hovednæringer med særlig vekt på verkstedindustrien i perioden 1900 – 1950. Videre stammer en god del objekter fra byens husholdninger. Samlingen er svært uensartet og omfatter i hovedsak perioden 1900 – 1950. 

Byens verkstedindustri og lokal skipsbygging utgjør derved en større del av gjenstandsmaterialet -  først og fremst representert gjennom de ulike yrkesgruppenes verktøy. Øvrig næringsliv, som lokal tekstilindustri, næringsmiddelindustri, trykkerivirksomhet, fotografer og apotek er representert i samlingen, men i noe mindre grad. Museet overtok i 1990 en mindre privat samling av objekter knyttet til handelsnæringen i sørlige del av Troms og nordre Nordland.

Husholdningsobjekter inklusive møbler og interiørtekstiler finnes for en stor del opp til rundt 1950-70-tallet, inklusive objekter som representerer tidlig «husholdnings» - teknologi (støvsugere, radio mm). En del objekter (rundt 300) kan knyttes til byens forsvarshistorie og 2. verdenskrig. En del av denne gruppen gjenstander er de såkalte «russefange-objektene», som er en særlig bevaringsverdig del av THS sin gjenstandsamling. Nærmere 300 objekter kan klassifiseres som leker. Det finnes også en god del objekter knyttet til fritid og friluftsliv.

Når og hvor

Magasinet er åpen for besøk fra uke 36. Det vil være anledning til å ha lengre opphold i magasinet sammen med konservator. Vi ønsker også at deler av produksjonsprosessen legges til museets eget Street Gallery i Harstad Sentrum. 

Mål

Museet ønsker at vi skal gjenoppdage våre gjenstander på nytt gjennom den kunstneriske prosessen. Vi ønsker oss nye perspektiv på vår samling. Slik kan kunsten være en inspirasjon i museets samlingspraksis. 

  • Presentasjon – Street Gallery, Harstad
  • Kunstverkene presenteres i en utstilling i perioden 23. september til 8. oktober 2017.

Søknad

Profesjonelle kunstnere, Outsider Art kunstnere, kunststudenter i alle kategorier og sjangre kan søke til prosjektet. Alle media og teknikker er tillatt. 

  • Søknaden skal gi innblikk i søkerens eget arbeid samt en kort tekst om ens egen interesse. 
  • De søkerne som velges ut får utstillingsplass. I forbindelse med utstillingen vil det bli gitt et honorar på 5 000 kroner. 
  • Søknadsfrist: 16. juni

 

Søknad sendes på epost til 

nina@stmu.no

 

 

Nyhetsarkiv

Museumsdirektørens farvel

Ole J. Furset tar sin siste guiding på Trondenes, før han går løs på nye utfordringer i Kulturrådet

Sør-Troms Museum som læringsarena

Snart søknadsfrist for 4-årig bachelorstudie i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern. 

Trastad Samlinger reiser på turnè

Vår formidler reiser denne uken på turnè med Den Kulturelle Skolesekken.

 

"Anna Rogde" søker skipper / Maritimt ansvarlig

100% midlertidig stilling i et 3-årig engasjement med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist 31.01.2018

Et kraftig løft for Anna Rogde!

Harstad kommune har vedtatt å øke tilskuddet til skonnerten Anna Rogde med 1 million kroner årlig i tre år framover. 

Frivilliglunsj

Kafeen på Trondenes Historiske Senter er stengt 1/12, når vi feirer museumsåret 2017 med våre frivillige!

"Fyrstikker hulter til bulter og søkk og kaos"

Herleik Kristiansen - 70 år gammel, og fortsatt aktiv kunstner. Outsider Art Street Gallery gir han en separatutstilling. 

"Tilbake til tingene"

Fem kunstnere har latt seg inspirere av historiske gjenstander fra magasinet på Stangnes til å lage kunstverk.

Museumsmåneden September

Museumsmåneden September er i full gang, og her kan du se hele programmet.

Kunstnere i aktivitet

Outsider Art Street Gallery: 5 kunstnere utforsker museets magasiner og lar seg inspirere av historiske gjenstander til å lage kunstverk.