Kunstner søkes!

Vi vil gjenoppdage våre gjenstander gjennom den kunstneriske prosessen. Profesjonelle kunstnere, Outsider Art kunstnere og kunststudenter kan søke. 

ÅPEN INVITASJON 

Museet inviterer kunstnere til en oppdagelsesreise i vårt gjenstandsmagasin på Stangnes/Harstad. 

Kort om samlingen

Sammensetningen av gjenstandene bærer preg av at de er en såkalt bysamling. Museet har sett det som sin oppgave å dokumentere byens hovednæringer med særlig vekt på verkstedindustrien i perioden 1900 – 1950. Videre stammer en god del objekter fra byens husholdninger. Samlingen er svært uensartet og omfatter i hovedsak perioden 1900 – 1950. 

Byens verkstedindustri og lokal skipsbygging utgjør derved en større del av gjenstandsmaterialet -  først og fremst representert gjennom de ulike yrkesgruppenes verktøy. Øvrig næringsliv, som lokal tekstilindustri, næringsmiddelindustri, trykkerivirksomhet, fotografer og apotek er representert i samlingen, men i noe mindre grad. Museet overtok i 1990 en mindre privat samling av objekter knyttet til handelsnæringen i sørlige del av Troms og nordre Nordland.

Husholdningsobjekter inklusive møbler og interiørtekstiler finnes for en stor del opp til rundt 1950-70-tallet, inklusive objekter som representerer tidlig «husholdnings» - teknologi (støvsugere, radio mm). En del objekter (rundt 300) kan knyttes til byens forsvarshistorie og 2. verdenskrig. En del av denne gruppen gjenstander er de såkalte «russefange-objektene», som er en særlig bevaringsverdig del av THS sin gjenstandsamling. Nærmere 300 objekter kan klassifiseres som leker. Det finnes også en god del objekter knyttet til fritid og friluftsliv.

Når og hvor

Magasinet er åpen for besøk fra uke 36. Det vil være anledning til å ha lengre opphold i magasinet sammen med konservator. Vi ønsker også at deler av produksjonsprosessen legges til museets eget Street Gallery i Harstad Sentrum. 

Mål

Museet ønsker at vi skal gjenoppdage våre gjenstander på nytt gjennom den kunstneriske prosessen. Vi ønsker oss nye perspektiv på vår samling. Slik kan kunsten være en inspirasjon i museets samlingspraksis. 

  • Presentasjon – Street Gallery, Harstad
  • Kunstverkene presenteres i en utstilling i perioden 23. september til 8. oktober 2017.

Søknad

Profesjonelle kunstnere, Outsider Art kunstnere, kunststudenter i alle kategorier og sjangre kan søke til prosjektet. Alle media og teknikker er tillatt. 

  • Søknaden skal gi innblikk i søkerens eget arbeid samt en kort tekst om ens egen interesse. 
  • De søkerne som velges ut får utstillingsplass. I forbindelse med utstillingen vil det bli gitt et honorar på 5 000 kroner. 
  • Søknadsfrist: 16. juni

 

Søknad sendes på epost til 

nina@stmu.no

 

 

Nyhetsarkiv

"Anna Rogde" takker

150-åringen fikk en minnerik fødselsdag 20. august, og vil takke alle involverte. 

Program for jubileumsseilasen i Sør-Troms

Vi byr på fjortur, åpen båt med mulighet for nytrukket kaffe i vår koselige salong, utstilling av Alvin Jensvolds illustrasjoner i boka "Den sorte hunden" og fortelling av Anna Rogdes historie. På dagtid er 8.trinn inviterte på besøk.

Vi bygger stein- og torvvegg

Opplev middelaldersk bygningshåndverk i praksis på Trondenes

Gratulerer med dagen "Anna Rogde"

20.august er det nøyaktig 150 år siden "Anna" og "Albert" ble sjøsatt ut i fra Bangsund i Namsos.  

Anna Rogde 150 år- besøker havner i Sør-Troms

"Anna Rogde" besøker Sjøvegan, Tennevoll, Hamnvik, Grovfjord og Lundenes i uke 35, med omvisning, historie og fjordtur.

Sagn - et viktig forskningsprosjekt

Ivaretar nordnorsk fortellertradisjon i en tid hvor Pocahontas m.fl "utkonkurrerer" hulder, draug og marmæl. 

Japansk kunst i Outsider Art Street Gallery.

I neste og siste utstilling på galleriet i Gågata, vises kunst av Masao Obata.
Åpnes 23.06 kl. 12:00

150 år - 150 smykker

Gammel ishud fra skonnerten "Anna Rogde" ble unike jubileumssmykker.

Første stavkirke på 900 år

Øks, furu og bachelorgrad 

Ny direktør ansatt

Sabrina van der Ley er ansatt som direktør i Stiftelsen Sør-Troms Museum